Αρια Ναυπλίου12/7/2009

Διαμερίσματα ΕΤΟΙΜO  130.000 €
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 450 EURO/MHNA
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤV ΣΙΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ κ.α.