Κέντρο Ναυπλίο, περιοχή Βυζάντιο12/7/2009

 

/images/products/kalamatasmodaz-1.jpg

/images/products/kalamatasMODAZ-2.jpg

/images/products/kalamatasmodaz-3.jpg

Αν θέλετε να δείτε τις κατόψεις των ορόφων, πατήστε ΕΔΩ:

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Γ΄ΟΡΟΦΟΥ