ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΡΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ2/19/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΟ REAL ESTATE ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ REAL ESTATE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ  ΣΕ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 30ΛΕΠΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟ WWW.DISCOVERGREECE.RU